Årsmöte Magelungens vänner 2023

Välkomna till Magelungens vänners Årsmöte 

Tid 31/1 kl 19.00 2023

Plats. Havsörnsgränd 8

Möteslokalen är densamma som förra året men lokalen har fått en ny adress.

(Gamla adressen var Havsörnstorget 21).

Farsta stadsdelsförvaltnings planer för Magelungen
Sara Wrethed avdelningschef för stadsutveckling vid Farsta stadsdelsförvaltning besöker vårt årsmöte den 31 jan kl 19.00. 
Missa inte detta, 
Sara kommer att beskriva Farsta std planer för Magelungen och Fagersjöviken. Det finns även möjlighet att ställa frågor.
Årsmötet fortsätter efter Saras presentation.

Valberedningen önskar nomineringar
Styrelsen behöver nya ledamöter.
Är du själv intresserad av att engagera dig eller känner någon lämplig person så nominera/anmäl gärna till valberedning.

Styrelsearbetet innebär cirka 5-6 möten per år, bevakar vad Stockholm stad, Stockholm vatten och andra myndigheter och intressenter uträttar i området vad beträffar miljöfrågor, speciellt i fråga om vatten. Det är en fördel att själv tar upp miljöfrågor och läser in sig, vi har en diger informationsbas. Inga ersättningar utgår men du får träffa ett trevligt gäng och kunskaper om kommunalpolitiken. Vi ser gärna att man påtar sig ett ansvar för två styrelseperioder vid inval. Conny Mörke, conny.morke@telia.com,

Annons

Årsmöte 2022

Välkomna på årsmöte med föreningen på tisdagen 15e mars klockan 19.00. Mötet hålls på Mötesplats Fagersjö på Havsörnsvägen 6-8 i Fagersjö. Innan mötet börjar kommer det att informeras om detaljplanen för Magelungens strand och om PFAS i sjön.