Om

Magelungens Vänner

Föreningen Magelungens Vänner bildades den 14 september 2004. Drivande krafter inom några lokala föreningar bildade en informell sammanslutning som kallades Magelungens Vänner som sedan blev Nätverket Magelungens Vänner. Man har i dagsläget ett fyrtiotal medlemmar, både föreningar och privatpersoner. Föreningen är egentligen ett nätverk, en paraplyorganisation för olika föreningar som alla står bakom idén att restaurera Magelungen.

Några av huvudsyftena med föreningen är att samla så många medlemmar som möjligt för att kunna påverka Magelungens framtid samt att samla in pengar för en restaurering av sjön.

Annons