Bli medlem

Magelungens Vänner är ett nätverk av olika föreningar, organisationer och privatpersoner som alla sluter upp bakom tanken att rädda Magelungen undan övergödningen. Vi är många men vill bli ännu fler!
Det är ju trots allt så att ju fler som ansluter sig, desto större tryck kan vi sätta på makthavarna för att hjälpa sjön. En rad föreningar, såsom scoutkårer, fiskevårdsföreningar, partier, Lions, naturvärn och miljöföreningar har redan gått med. På detta sätt har vi blivit en stark diskussionspart i förhandlingen kring Magelungens framtid. Vi växer hela tiden och du kan också gå med.

Vi vill tacka alla våra medlemmar för deras stöd!  

Individuellt medlemskap
Delar du vårt engagemang för att rädda Magelungen undan övergödning och igenväxning?
Gå då med i vårt nätverk. Som medlem är du med och påverkar sjöns framtid. Du kan ta en aktiv roll i föreningen genom att komma på årsmötet, dela med dig av dina åsikter och försöka värva fler medlemmar till nätverket. Du kan givetvis också vara en stödmedlem och endast betala årsavgiften. Du visar på så vis att du är för en restaurering. En privatperson betalar en årsavgift på 50 kronor och har rösträtt på årsmötet. Givetvis har du hela tiden möjlighet att vara med och påverka. Det kommer hållas öppna möten för medlemmar där information delas ut och föreningens målsättning diskuteras.  

För att gå med, betala in avgiften 50 kronor på bankgiro 5953-4750 och var noga med att märka din inbetalning med namn, kontaktinformation och e-post.  

Anslut din förening till MV
Magelungens Vänner är ett nätverk av olika föreningar, organisationer och privatpersoner som alla sluter upp bakom tanken att rädda Magelungen undan övergödningen. Vi är många men vill bli ännu fler!
Det är ju trots allt så att ju fler som ansluter sig, desto större tryck kan vi sätta på makthavarna för att hjälpa sjön. En rad föreningar som redan har gått med. På detta sätt har vi blivit en stark diskussionspart i förhandlingen kring Magelungens framtid. Hjälp oss påverka!

För att gå med som förening, betala in avgiften 200 kronor på bankgiro 5953-4750 och var noga med att märka din inbetalning med föreningsnamn, kontaktinformation och e-post.  

Annons