Bli medlem

Magelungens Vänner är ett nätverk av olika föreningar, organisationer och privatpersoner som alla sluter upp bakom tanken att rädda Magelungen undan övergödningen. Vi är många men vill bli ännu fler!
Det är ju trots allt så att ju fler som ansluter sig, desto större tryck kan vi sätta på makthavarna för att hjälpa sjön. En rad föreningar, såsom scoutkårer, fiskevårdsföreningar, partier, Lions, naturvärn och miljöföreningar har redan gått med. På detta sätt har vi blivit en stark diskussionspart i förhandlingen kring Magelungens framtid. Vi växer hela tiden och du kan också gå med.

Vi vill tacka alla våra medlemmar för deras stöd!  

Individuellt medlemskap
Delar du vårt engagemang för att rädda Magelungen undan övergödning och igenväxning?
Gå då med i vårt nätverk. Som medlem är du med och påverkar sjöns framtid. Du kan ta en aktiv roll i föreningen genom att komma på årsmötet, dela med dig av dina åsikter och försöka värva fler medlemmar till nätverket. Du kan givetvis också vara en stödmedlem och endast betala årsavgiften. Du visar på så vis att du är för en restaurering. En privatperson betalar en årsavgift på 50 kronor och har rösträtt på årsmötet. Givetvis har du hela tiden möjlighet att vara med och påverka. Det kommer hållas öppna möten för medlemmar där information delas ut och föreningens målsättning diskuteras.  

För att gå med, betala in avgiften 50 kronor på postgiro 142 84 90-5 och var noga med att märka din inbetalning med namn, kontaktinformation och e-post.  

Anslut din förening till MV
Magelungens Vänner är ett nätverk av olika föreningar, organisationer och privatpersoner som alla sluter upp bakom tanken att rädda Magelungen undan övergödningen. Vi är många men vill bli ännu fler!
Det är ju trots allt så att ju fler som ansluter sig, desto större tryck kan vi sätta på makthavarna för att hjälpa sjön. En rad föreningar som redan har gått med. På detta sätt har vi blivit en stark diskussionspart i förhandlingen kring Magelungens framtid. Hjälp oss påverka!

För tillfället jobbar vi tillsammans med flera föreningar för att rädda Magelungen. Några av dem är till exempel Cirkelbågens Samfällighetsförening, Ekonomiska föreningen Runmarö, Fagersjö Trädgårdsstad, Farsta Scoutkår, Fållans Fastighetsägarförening, Föreningen Fagersjö Byalag, Föreningen Farsta Strand Naturvärn, Lions Club Farsta, Lions Club Huddinge, Magelungens Fiskevårdsförening, OK Södertörn, Rågsveds Samhällsförening, Stora Mellansjö Fastighetsägarförening, Svartviks Tomtägarförening och många fler.  

För att gå med, betala in avgiften 200 kronor på postgiro 142 84 90-5 och var noga med att märka din inbetalning med föreningsnamn, kontaktinformation och e-post.